Få kontroll på ditt tak med Akono taktvätt och takvård

Hur mår ditt tak? Ventilationen i en bostad sitter ofta på ett ganska diskret ställe, ovanför fönster och liknande där man inte tittar så ofta. Den är dock viktigare än man kan tro, eftersom den ser till att bostaden frias från förorenad och fuktig luft och förses med ren.

Om du vill få reda på hur luften i din bostad mår eller om du skall tvätta ditt tak kan du ta hjälp av Akono takvård och taktvätt. Förutom att rengöra och rensa dina ventilationer från damm, smuts och skräp som får den förorenade luften att stanna kvar i bostaden kan Akono AB mäta luftflödet. Akono gör även takvård så som taktvätt. Cirkulerande luft innebär renare luft och minskad risk för exempelvis mögel, som gärna växer där stillastående och fuktig luft kan ansamlas. Ett sätt att märka om inomhusluften inte cirkulerar är att titta i badrummet. Om kondensbildning på spegeln inte försvinner förrän mycket lång tid efter dusch kan det vara ett tecken på att något inte står rätt till. Ser du mögel är det en ännu större anledning att undersöka om en tilltäppt ventilation kan vara orsaken.

Akono AB vill ge sina kunder en sund inomhusmiljö. Med service från Akono AB var annat till var tredje år kan du öka välbefinnandet för både din bostad och de som bor där. Taktvätt gör du ungefär vart 4:e-6:e år.